Vad är biotillgänglighet?

Om du utforskar kosttillskottens värld kommer du förr eller senare att stöta på termen ”biotillgänglighet”. Den låter kanske lite motbjudande men det är faktiskt en mycket viktig faktor för huruvida tillskotten du äter är effektiva eller inte. Precis som många andra vetenskapliga termer är den mer lättsmält om man bryter ner den i mindre beståndsdelar.

Vilket är ganska lämpligt eftersom det är just detta termen betyder! Biotillgänglighet innebär hur snabbt en substans – till exempel kosttillskott eller medicin – bryts ner och tas upp av ett levande system.

Vissa tillskott är inte effektiva av den enkla anledningen att de aldrig helt tas upp av kroppen.

Varför är biotillgänglighet viktigt för kosttillskott? Hur effektivt ett tillskott är avgörs av hur snabbt kärnelementen i tillskottet – oavsett om detta är vitaminer, mineraler, enzymer eller örter – hittar fram till den del av kroppen som de är avsedd för. Så kort och gott, mer hjälp snabbare.

Kosttillskott intas ofta i form av kapslar eller tabletter. De sväljs och precis som mat tas de om hand av matsmältningsapparaten, via tarmarna tas näringsämnena upp av blodomloppet och genom någon fantastisk närings-GPS lyckas de ta sig fram till de system eller organ i kroppen som de är avsedda för. Först när näringsämnena nått sin slutdestination kan de börja arbeta, så ju snabbare och ju mer effektivt de tar sig fram, desto bättre för oss. Vissa tillskott är inte effektiva av den enkla anledningen att de aldrig helt tas upp av kroppen.

En sak man bör vara medveten om är att tillverkare av kosttillskott ofta hävdar att de har skapat en produkt med maximal biotillgänglighet, men så enkelt är det inte. Två faktorer är avgörande: själva kosttillskottet och din egen kropp.

Vad beträffar kosttillskottet självt är det avgörande vilken format det har, hur lång tid det tar för det att brytas ned och tas upp (dvs. hur snabbt det viktiga innehållet kan börja jobba), vilken kvalitet samt vilken sammansättningen ingredienserna har. Vissa näringsämnen tas upp snabbare när de kombineras med andra näringsämnen. Till exempel kan ett kalciumtillskott även innehålla vitamin D eftersom det ökar kroppens förmåga att ta upp kalcium.

Den andra delen av ekvationen är du. Din kropp är unik. Vi är alla olika. Så oavsett hur biotillgängligt ett kosttillskott är i teorin, spelar det stor roll vem det är som äter det. Viktiga faktorer är allt från ålder, kön, allmän hälsa, matsmältningsapparatens skick (vilket också kan förbättras med rätt tillskott) och vilken tidpunkt på dagen tillskottet tas, till om du äter mat i samband med att du tar tillskottet eller inte. Det är ganska många viktiga faktorer!

Dessutom måste du tänka på vilka näringsbehov du har. Växande barn, åldrande vuxna och gravida kvinnor har alla mycket olika behov som påverkar hur lätt ett tillskott tas upp av kroppen.

Du kan självklart alltid fråga tillverkaren om de kosttillskott du är intresserad av. I bästa fall ligger de redan steget före och marknadsför aktivt vilken biotillgänglighet deras produkter har. Du kan även söka information på internet om vilka optimala kombinationer av näringsämnen du bör hålla utkik efter.

All den här vetenskapen bygger i grund och botten på sunt förnuft. Ju snabbare du kan tillgodogöra dig alla de bra sakerna i ett kosttillskott, desto snabbare kan de börja jobba på att påverka din hälsa och din energinivå positivt. Så, genom att ta dig tid att förstå hur biotillgänglighet fungerar kan du fatta välinformerade beslut om vilka kombinationer som passar dig.

inset_article_NS3