Lagarbete: nyckeln till framgång

Den brittiske 1600-talspoeten John Donne sa ”Ingen människa är en ö”.  Vi håller med. Människor presterar som bäst när de arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål – särskilt när målet gynnar både gruppen och samhället på stort.

Samarbete för att uppnå gemensamma fördelar är grundläggande även i naturen där både lejon och myror förstår värdet i samarbete och lagarbete.

Och även inom Lifeplus är samarbete nyckeln till framgång.

Fördelarna med lagarbete

Att vara en del av en gemenskap är mer än bara ett sätt att uppvisa styrka. Det finns flera olika positiva fördelar med att tillhöra en gemenskap, både för de enskilda individerna och för gruppen som helhet.

Uppnå mer för mindre – En grupp människor som arbetar tillsammans kan uppnå långt mycket mer än en person som arbetar ensam. Genom lagarbete kan alla hjälpas åt att uppnå framgång och då blir kraven på den enskilda individen blir mindre.

Arbeta effektivare – Grupper uppnår sina mål snabbare eftersom de kan använda sig av flera individer för att uppnå framgång. När man är flera som hjälps åt kan uppgifterna delas upp och slutföras snabbare.

Dela kunskap och erfarenheter – När man för samman människor uppmuntras de att dela idéer och kunskap om hur man kan göra någonting på ett bättre sätt. På samma sätt kan hela gruppen dra fördel av varandras talanger och erfarenheter. En gemenskap som dessutom är öppen för idéer från olika kulturer växer och utvecklas som en helhet när man delar kunskap och nya förhållningssätt med varandra.

Ge ömsesidig support – Kanske den viktigaste fördelen med lagarbete och som en del av gemenskap ändå är tryggheten i att ha andra runt omkring sig. En grupp kan hjälpa och ge stöd till de som behöver det. Personer inom gruppen med liknande erfarenheter kan ge trygghet, råd och uppmuntran.

 

Lifeplus Foundations helgevenemang för välgörenhet

Det är därför samarbete för att gynna alla är en så stor del av Lifeplus filosofi. Lifeplus Foundation helgevenemang för välgörenhet kommer i år att hållas i Köln (25 och 26 augusti 2017). Under helgen kan du dansa loss på ”Party with a Purpose”, delta i ”Heart & Soles Fun Run” och för första gången någonsin håller vi även juniorloppet ”Junior Fun Run”. Så nu är vi ännu fler som kan arbeta tillsammans för att samla in pengar till de välgörenheter vi stödjer i Afrika och runt om i världen. Mer information hittar du här!

 

LP17021.8 The secret ingredient to success_LP formula banner_186x186