Kvinnors liv förbättras genom ekologisk odling

Be Bold For Change är temat för årets Internationella kvinnodag som firas runt om i världen den 8 mars. Här är ett exempel på hur man hjälpt kvinnor i utvecklingsländer att uppnå den jämlikhet som Internationella kvinnodagen står för – inkomst, inflytande och möjligheter.

 

Det är ett välkänt faktum bland regeringsmakter, utvecklingsorganisationer och välgörenhetsorganisationer att ett ekonomiskt oberoende är ett effektivt sätt att gynna kvinnor, deras familj och samhället de lever i.

 

Det enklaste sättet att åstadkomma detta på är ofta genom att titta på kvinnans roll i hemmet. När en kvinna är lågutbildad och måste stanna hemma för att ta hand om barnen kan det vara svårt för henne att göra de djärva förändringar som krävs för att förbättra sin livssituation. En liten jordplätt, några verktyg, fröer och utbildning i hur man odlar grönsaker, sädesslag och frukt kan vara precis den uppmuntran som dessa kvinnor behöver.

 

Från ett litet frö . . .

Inledningsvis kanske dessa kvinnor bara odlar lite extra mat åt familjen. Detta i sig kan förbättra deras hälsa avsevärt eftersom de då äter en mer näringsrik och varierad kost. Den stora skillnaden kommer när de börjar producera mer än vad familjen behöver. Kvinnorna kan då, ofta tillsammans med sina barn, börja sälja överskottet till andra byinvånare eller på den lokala marknaden.

 

Snart ökar deras självförtroende i takt med att deras ekonomiska oberoende blir större. Det är då dessa kvinnor kan börja göra verkligt stora och positiva förändringar i sina och sina familjers liv. Detta kan vara första gången de får känna sig oberoende och stolta över att kunna förbättra tillvaron för sin familj.

 

Studier genomförda av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) visar att kvinnor är mer benägna att investera sin extrainkomst på ett sätt som gynnar familjen. De är mer öppna för att göra de stora förändringar som krävs för att ge sina familjer, särskilt sina barn, längre och hälsosammare liv med större möjligheter till utbildning och utveckling.

 

. . . växer ett bättre liv fram

Kvinnorna väljer att betala för bättre sjukvård, som vaccinationer mot vanliga barnsjukdomar och utbildade barnmorskor som hjälper dem under graviditet och förlossning. Kvinnorna väljer att förbättra familjens hälsa genom att förbättra sina hem, till exempel byter de ut sina halmtak mot plåttak så att de kan bo varmt och torrt under hela året eller installerar en egen toalett. Kvinnorna väljer att ge sina barn en så bra start i livet som möjligt. De ser till exempel till att barnen får en bra utbildning genom att betala avgifter för skola, skolböcker och skoluniformer.

 

När kvinnor börjar samarbeta för att dra nytta av varandras färdigheter och resurser kan de utöka fördelarna med förbättrad hälsa, stabilitet och framtidsutsikter till att gynna hela byn. Den extrainkomst de genererar tillsammans kan innebära stora förändringar för hela deras samhälle under många år framöver.

 

Ekologiska fördelar . . .

En av de djärvaste förändringarna som många kvinnor och kvinnokooperativ i utvecklingsländer gör är att odla ekologiska grödor istället för traditionella.  De väljer att odla ekologiskt inte bara för grödornas hälsofördelar, utan även för att de kan se att det är bättre för dem att driva ekologiska odlingar.

 

Ekologiska odlingar innebär att:

  • De behöver inte lägga lika mycket pengar på fröer, eftersom de kan köpa dessa från lokala jordbrukare och fröhandlare.
  • De kan spara fröer från en skörd till nästa odlingssäsong istället för att köpa nya, genmodifierade fröer varje år.
  • De behöver inte lägga pengar på konstgödsel, jordförbättringsmedel eller bekämpningsmedel.
  • De undviker att skada lokalmiljön och förorena lokala vattenkällor med kemikalier.
  • De odlar med metoder som växelbruk och samodling för att hushålla med vattenresurser, förbättra jordkvaliteten och skydda djurlivet.
  • De behöver inte längre använda kemikalier som är hälsofarliga.

 

. . .  för kvinnor och för världen

Dessa kvinnor väljer att odla ekologiskt eftersom de vet att det är bättre för dem, bättre för deras samhälle och bättre för miljön. FN håller med dem. I en studie från 2008 säger de att ”ekologiska jordbruk kan på ett bättre sätt främja livsmedelssäkerhet i Afrika än de flesta vanliga produktionssystem och ekologiska jordbruk är sannolikt även det mest hållbara alternativet på lång sikt” [fritt översatt].

 

Detta innebär att de kan fortsätta att förbättra sina barns hälsa, kost och utbildning – oavsett om barnen är pojkar eller flickor. Deras döttrar växer upp på lika villkor som sina bröder, med samma färdigheter och förmågor att bli ekonomiskt oberoende, och de får samma möjligheter i livet utan hjälp från biståndsorganisationer.

 

Så här kan du stötta Be Bold For Change

Om du vill hjälpa kvinnor runt om i världen att uppnå jämlikhet måste du själv göra några djärva förändringar.

 

Om du är intresserad av ekologiskt: Byt ut några av de livsmedel du köper till vardags mot ekologiska produkter, helst rättvisemärkta från utvecklingsländer. De kostar kanske mer men chansen att du stöttar kvinnliga jordbrukare är stor.

 

Om du är intresserad av kvinnliga jordbrukare: Satsa en del av dina inkomster på att stötta utvecklingsprojekt som specifikt vänder sig till kvinnliga jordbrukare – Lifeplus Foundation, World Vision och Plan International är några pålitliga exempel.

 

Om du är intresserad av att hjälpa kvinnor uppnå jämlikhet på alla plan: Ge av din tid till en välgörenhetsorganisation inriktad på kvinnor, var mentor åt en kvinna som står i startgroparna eller prova någon av idéerna på webbplatsen för Internationella kvinnodagen: www.internationalwomensday.com

 

#BeBoldForChange

 

186x186_microsite_Mar2017