Glada människors vanor

Att vara lycklig styrs inte bara av humöret – det är ett sinnestillstånd som utgör ramen för vår syn på livet och som har en bekräftad positiv effekt på vår psykiska och fysiska hälsa.

Det är lätt att bara luta sig tillbaka och vänta på att lyckan ska komma av sig själv, men livet är sällan så enkelt. Vi måste aktivt söka lyckan.

Nyckeln är att förstå att detta inte innebär att ge sig ut på ”den stora jakten på lyckan” eller göra enorma livsförändringar. Det är dumt att vakna upp och säga att ”idag ska jag vara en annan person”. Då kommer du bara att sätta upp ett orealistiskt mål och till slut blir du besviken på dig själv.

Vi kan undersöka vad som ligger till grund för lycka genom att titta på vilka vanor glada människor har. Forskning har visat att människor som definierar sig själva som glada har en tendens att ha vanor som kan ses som fördelaktiga både när det gäller deras erfarenhet och deras uppfattning av vad lycka är. Handlingar eller små dagliga rutiner som inte kräver så mycket arbete i början, kan ändå sakta men säkert påverka och hjälpa till att omvandla en persons synsätt. Här är ett urval av några egenskaper som glada människor har.

Vårda nära relationer

Detta är en självklar faktor att börja med. Ett flertal studier har visat att nära relationer till vänner eller familj är en viktig faktor för hur lyckliga vi känner oss.

Utan sådana relationer saknar vi stöd, ömsesidigt samarbete och sällskap. Om inte annat skulle livet vara trist och tråkigt om vi inte fick träffa vänner och anhöriga och prata, skratta och dela fritidsintressen med dem. På längre sikt kan bristande kontakt med nära och kära leda till ensamhet, vilket har sina egna konsekvenser för vår hälsa.

Det verkar som om vissa människor naturligt lockar till sig många vänner utan ansträngning. För andra kan det vara en större utmaning att hitta vänner. Men det är inte bara frågan om att skaffa vänner som är viktig. Det gäller också att vårda de nära relationer som man redan har.

Forskning har visat att kvalitet är att föredra framför kvantitet när det gäller vänskap. Det är bättre och mer givande att ha några nära vänner än flera mindre nära vänner. Att vårda en relation kräver arbete från båda parter. Håll kontakten, även om ni båda är upptagna. Då kommer ni att vårda en relation och bygga upp en grund för ömsesidig lycka hela livet.

Dagliga prestationer

Glada människor gör det bästa av varje dag genom många ”små segrar”. De flesta åtar sig stora projekt eller milstolpar, och glömmer uppmärksamma mindre framsteg. Det behöver inte vara enorma prestationer, utan bara små saker som man kan göra och vara stolt över.

Om man skickat det där långa mailet, lagat hyllan, städat ett rum – små vardagsuppgifter kan glömmas bort när man ser på livet i stort. Därför ska du försöka skriva ner alla prestationer – stora som små. Det kan man göra genom att skriva dagbok (en kort mening per dag räcker) eller ett blogginlägg. Genom att skriva dagbok kan du lättare se tillbaka på hur mycket du har uppnått. Det gör varje liten seger verklig och meningsfull och ger dig en viktig känsla av positiv drivkraft.

Se till att hålla dig sysselsatt – men njut av det du gör

Det är en tunn gräns mellan att ha mycket att göra och att vara stressad. Det senare alternativet är verkligen inte idealiskt, eftersom för mycket stress kan vara skadligt för din mentala, fysiska och emotionella hälsa. Likaså kan människor som har för lite att göra känna att de inte tillför något värde till sina egna eller andras liv.

Men forskning har visat att glada människor är sådana som har arbetat fram den rätta balansen. De håller sig sysselsatta, men är inte överansträngda. De har ett definierat syfte med sina liv och försöker uppnå saker. De njuter av att hålla igång och ser ett värde i det.

Var uppmärksam på vad som behöver göras under en dag, lär dig att prioritera vad som är viktigt och vad som kan vänta. Då undviker du att bli en överengagerad ”upptagen idiot”. Om det finns uppgifter som tar mycket tid och energi och som du tycker är otillfredsställande ska du försöka att se på dem på ett mer objektivt sätt. Varför är de otillfredsställande? Skulle du kunna ta itu med dem på ett annat sätt? Ibland kan det vara uppfriskande för ditt tankesätt att ställa dig sådana frågor, och det hjälper dig att värdera din tid.

Bygg upp din självkänsla

Förståeligt nog går känslan av att vara olycklig hand i hand med en brist på självkänsla. Livets slag och törnar kan skada ditt självförtroende och din självbild och göra att du känner dig nere och missmodig.

Det kan vara svårt att bygga upp självkänslan igen när det har fått sig en törn, men det kan vara en bra idé att försöka. Det är bra att börja med att säga till dig själv att din lycka definieras av dig och bara av dig. Om du påverkas av yttre händelser, eller andras åsikter, kan det påverka hur du känner dig. Detta kan leda till slutenhet, blyghet och brist på självförtroende.

Det är svårt att lära sig hur man kopplar ihop sin självkänsla till sitt eget sinne, snarare än vad som händer runt omkring en – men det är värt att träna på. Bli säker på vad du själv tycker och tänker och inse värdet av detta. Och som vi nämnt ovan, se till att reflektera över vad du har åstadkommit varje dag. Det kan ingen ta ifrån dig.

Värdesätt upplevelser

Det är inget att sticka under stolen med – vi lever i en materialistisk värld. Alltför ofta lägger människor för mycket värde i saker de köper. Men som ordspråket säger går det inte att köpa lycka för pengar.

Det som glada människor gör är att utvecklas av upplevelser. De är ofta mer benägna att prova nya saker, de är inte rädda för att ta beräknade risker och de tycker om att lära sig av dem.

När det kommer till hur du ska spendera dina surt förvärvade pengar, ska du fundera på vad du skulle kunna göra istället för att fundera på vilken ny pryl du kan köpa. Det kan vara något helt nytt (eller till och med lite vågat) eller en så enkel sak som att bjuda en vän som du inte har sett på länge på middag. Poängen är att det finns en större potential att få glada minnen om man gör något istället för köper något.

Så mycket av det som gör oss lyckliga kommer från de minnen som vi har, positiva erfarenheter som vi kan leva på under en livstid. En fysisk sak blir utsliten och hamnar ganska ofta i en byrålåda. Har du funderat på att hoppa fallskärm med en vän? Det minnet varar nog lite längre…

Lär dig att bry dig om andra

Medkänsla kan vara den mest givande egenskapen av alla. Oavsett om det är genom att ha en omtänksam attityd gentemot vänner eller arbetskamrater eller att använda en del av sin tid till välgörenhet eller volontärarbete i samhället, så kan omtanken om andra medföra positiva fördelar när det gäller din hälsa också. Att hjälpa andra har visat sig aktivera vissa lyckocentra i hjärnan när vi känner att vi kan göra andra lyckliga. Det hjälper dig att få perspektiv till dina egna prövningar och vedermödor.

Det är enkelt att vara vänlig i vardagen. Utmana dig själv att göra en vänlig sak om dagen, oavsett hur liten eller stor den är. Alternativt kan du prova att vara slumpmässigt vänlig mot personer runt omkring dig eller till och med mot främlingar. Du kommer att bli förvånad över hur glad det kan få dig att känna dig!

Utveckla tacksamhet

Vissa tycker att det är svårt att skriva en lista över saker de är tacksamma för, men det kan faktiskt varit otroligt positivt att reflektera över detta. Mot slutet av dagen skriver du helt enkelt ner i en dagbok eller anteckningsbok en sak som du är tacksam för som hände under dagen, eller något du är tacksam för i ditt liv.

Detta är ett litet men viktigt steg. När du börjar analysera ditt liv på det här sättet är det fantastiskt hur många saker, stora som små, som du faktiskt är tacksam för. Kom ihåg att uttrycka tacksamhet också. Tacka människor som hjälper dig från dag till dag. Underskatta aldrig vilken skillnad det kan göra att visa för någon att den är uppskattad.

Studier inom psykologin bakom lycka har visat att de människor som uppmärksammar och är tacksamma för det goda i livet har en lägre tendens att drabbas av stress och depression, och är gladare och mer tillfreds med sina liv.

Börja nu…

Om vi har tur, dyker det vissa dagar upp anledningar till att vara glad helt av sig självt. Men varför ska vi förlita oss på ödet? Precis som allt annat är lycka en disciplin och en vana – och övning ger färdighet. Prova på några nya vanor, eller återuppta gamla vanor, och ge dig själv den bästa förutsättningen för lycka, varje dag.

SOM-186x186_microsite