Fördelarna med medveten närvaro

Har du någon gång haft svårt att komma ihåg vad du nyss läst i en bok? Eller kanske till och med var du befann dig bara för några minuter sedan? Har du varit på en extra vacker plats, men ändå missat den fantastiska utsikten eftersom du var upptagen med att tänka på det förflutna eller på framtiden?

I en värld där stress, sjukdomar eller höga krav både på arbetet och i våra privatliv gör det svårt att hitta tid för att andas ut och fundera över det vi gör, har det föreslagits att medveten närvaro, s.k. mindfulness, kan användas som en teknik för att ta en paus från distraherande tankar.

Traditionen och vetenskapen bakom medveten närvaro

Medveten närvaro att ha sinnesnärvaron att se saker och ting för vad de är.

Konceptet medveten närvaro har sina rötter inom buddismen och har funnits i över 2 500 år. Inom buddismen är medveten närvaro att ha sinnesnärvaron att se saker och ting för vad de är och inte vad vi vill att de ska vara. Det innebär att man har en klar förståelse för och är medveten om sina tankar, känslor, handlingar och omgivningar, utan känslomässiga och begreppsmässiga kopplingar. Enligt den här traditionen gör medveten närvaro det möjligt för oss att mer objektivt utvärdera situationer, handlingar och människor. Men det finns fler fördelar med medveten närvaro än objektivitet. Tillsammans med tålamod och medkänsla kan medveten närvaro hjälpa till att minska oro och förhindra att vi rycks med i stressiga situationer.

Den moderna vetenskapen erkänner nu att medveten närvaro kan ha positiva effekter. Resultat av psykologiska och neurovetenskapliga undersökningar visar att medveten närvaro kan minska de psykologiska symptom som ofta är följden av svåra sjukdomar. Det kan även underlätta hantering av kronisk smärta och vara fördelaktigt för de som upplever humör- och ångeststörningar. Dessutom har flera undersökningar beaktat hur medveten närvaro gör det lättare för oss att hantera stressiga situationer. Resultaten visar att vi genom att regelbundet använda medveten närvaro kan förbättra vår koncentrationsförmåga, såväl som vår uppmärksamhet, särskilt i stressiga situationer.

Vad hindrar oss från att vara mer medvetna?

Om medveten närvaro har sådana positiva möjligheter, varför är det inte något vi strävar efter varje dag? Precis som med så många andra saker krävs det ansträngning och övning för att kunna utveckla en medveten närvaro till den grad att den finns där automatiskt när vi behöver den.

Det finns några, enkla sätt att utveckla en mer medveten inställning till oss själva och livet omkring oss.

Vara medveten i sin närvaro

Traditionellt är den första uppgiften att bli medveten om din andning om du är intresserad av att lära dig om meditation.

Om du vill prova finns det några grundläggande regler: Hitta en tyst plats där du inte blir störd (stäng av telefoner, tv m.m.), hitta en bekväm position som du kan sitta i under en stund och försök samtidigt att följa varje andetag – hur du andas in och andas ut. Försök i ditt sinne att följa känslan av din mages rörelser. Fokusera på en naturlig andning under tio minuter.

När du läser de här anvisningarna kanske du inte inser hur användbar andningen är som utgångspunkt när det gäller öva på medveten närvaro, eftersom vi oftast inte lägger märke till den och tar den för given. Du kommer även att förstå att det kan vara en utmaning att fokusera på något så enkelt som andningen. Dina tankar kommer ideligen att flyga iväg: Vad ska vi ha till middag? Jag glömde att svara på meddelandet! Fick barnen med sig allt till skolan?

Först och främst gäller det att förstå att det här är vanligt när vi försöker lära oss medvetenhet. Det är svårt för de flesta att släppa på tankeverksamheten.

För det andra måste vi komma ihåg att våra tankar är beroende av våra liv och att vi nu tar in mer information än någonsin under kortare tid. Vi fokuserar inte längre på en sak åt gången. Särskilt inte på något så enkelt som vår andning som alltid finns där. Det gäller att erkänna att tankarna har flugit iväg och gå tillbaka till att fokusera på sin andning. Det är viktigt att göra det här utan att bli frustrerade över sin bristande koncentrationsförmåga. Själva insikten att våra tankar är distraherande är i sig ett ögonblick av medveten närvaro. Var beredd på att göra det här många gånger innan du helt kan fokusera på din andning.

Övningar för en medveten närvaro i vardagen

Ett mer konkret sätt att tänka annorlunda är att ta vara på de många vanliga uppgifter som vi utför varje dag. T.ex. hur vi borstar tänderna, hur vi klär oss, hur vi tar på och av oss skorna, hur vi tvättar händerna, hur vi går upp och ner för trappor och hur väl vi lyssnar på andra.

Kanske tänker du nu: Hur kan det hjälpa mig att vara medveten om hur jag borstar tänderna? Se exemplen ovan som en övning på att bli medveten om vad du gör och inte låta tankarna flyga iväg till något helt annat. Att bli medveten om vanliga vardagsuppgifter ökar så småningom din förmåga att fokusera på det du gör i nuet och därmed får du en bättre förståelse för vad du gör, säger och tänker – vilket är en extra fördel med medvetenhet. Genom att öva på enkla och vanliga uppgifter kan vi ta med oss den här medvetna närvaron till svårare situationer.

Vi står förmodligen alla inför regelbundna utmaningar i våra liv. Människor som vi tycker är svåra att hantera, presentationer som ska hållas, krävande familjer … Att vara medveten i de här situationerna kan göra oss mer medvetna om våra reaktioner. I början kanske vi bara funderar över händelser i efterhand. Men med tiden, och en högre grad av medveten närvaro i våra liv, kan vi aktivt närma oss sådana situationer med en högre förståelse, reagera mer rationellt och därmed göra livet lite enklare både för oss själva och för andra.

Det finns många metoder i dag som lär ut medvetenhet med annorlunda fokus eller tekniker. Vad du väljer beror på hur mycket tid du har och vilken sätt att lära som passar dig bäst. Om du är intresserad kan du hitta en lärare online. Med lite övning kan en mer medveten närvaro mycket väl bidra till ökad sinnesro.

small image_186x186_LPF_microsite_July2015