Familj: ett annat ord för kärlek

Om du frågar tio personer vad ordet ”familj” innebär för dem får du förmodligen tio olika svar. I vårt moderna samhälle har betydelsen av ordet familj utvecklats från sin traditionella innebörd med 2,4 barn till många andra olika betydelser.

Vår syn på familjen kan dessutom förändras över tid när våra individuella omständigheter förändras och utvecklas: den växer eller krymper när det gäller omfattning och definition.

Men det finns en faktor som alltid ingår, oavsett hur du använder ordet familj: kärlek. Vi använder ordet familj för att beskriva de människor som står oss närmast, de som vi frivilligt delar vår tid med och som vi tycker om. I vår moderna tid innebär inte familj enbart ”släktingar” utan har utökats till att innefatta dem vi frivilligt delar vårt liv med. Familj kan bestå av människor som inte ingick i den traditionella betydelsen och omfatta våra närmaste vänner och till och med dem som betyder mest för de människor som vi älskar. I slutändan är den enda gemensamma nämnaren för vad vi anser vara familj att den består av dem vi bryr oss mest om och som i sin tur uppskattar oss.

När vi använder ordet familj är det ett annat ord för en rad koncept, som en känsla av tillhörighet, närhet och en känsla av tillit. Det visar att vi ser oss själva som en del av något större, där alla i familjen arbetar tillsammans för allas bästa. Familj handlar om att dela tid, erfarenheter, kunskap och känslor utan att förvänta sig någon belöning – annat än att de vi älskar gör detsamma för oss.

Att få tid och möjlighet att dela de där speciella ögonblicken i vardagen är nyckeln till ett lyckligare och rikare liv. Men att uppnå balans mellan tid för familjen och de krav som ett hektiskt liv och karriär kan medföra kan ibland verka som en omöjlig balansakt.  Välmående, karriär och familj är faktiskt inte helt motsatta mål som kräver att något måste offras för att något annat ska gå att uppnå. De här sakerna är i grunden sammanflätade – den rätta balansen mellan de tre ger en rad fördelar till många delar i livet.

Att hitta tid att vara med dem vi älskar och bryr oss om är inte bara trevligt, det är nödvändigt. Oavsett vem du tänker på i sammanhanget handlar familj om att stötta och tycka om varandra.