Det är viktigt att vara social

Den sociala nätverksrevolutionen som inleddes av Mark Zuckerberg och hans medvisionärer har verkligen varit världsomvälvande, och världen kommer aldrig att bli den samma igen. Fördelarna har varit dramatiska. Vi kan nu ringa kostnadsfria Skype-samtal till familj och vänner på andra sidan jorden. Du kan höra nära och käras röst på mobiltelefonen var du än är och hålla kontakten med vänner och dela berättelser, foton och annat utan fördröjning. Många aspekter med sociala nätverk är mycket positiva. De mildrar ensamhet och saknad och gör det lättare att hålla kontakten. Men, och det är ett viktigt ”men”, enkelheten med att använda Facebook, Twitter, Linkedin, Google och Skype kan leda till mindre personlig kontakt än tidigare, särskilt i vår tid då familjer och gemenskaper splittras.

Vår omedelbara omgivning ger oss inte bara bättre livskvalitet utan även ett längre liv.

Någonstans på vägen har vi förlorat lite av glädjen i personliga samtal, sociala band och direktkontakt med andra. Som ofta finns det två sidor av samma mynt. Sociala nätverk hjälper till att fylla de hål som skapats av att vi håller oss allt mer inomhus och misstror världen utanför, men leder deras framgång även till färre personliga möten?

Det finns en forskningsstödd lärosats som tyder på att vi behöver uppnå en bättre balans där vi kan glädjas åt både fördelarna med sociala nätverk men även arbetar hårt för att återställa sådana sociala kontakter och stadiga relationer med likasinnade personer som gynnar god känslomässig hälsa.

Det verkar som om relationer som knyter oss till familj, vänner, grannar och vår omedelbara omgivning inte bara ger oss bättre livskvalitet utan även ett längre liv.

Nätverkande borde inte vara ett koncept som enbart förknippas med affärsvärlden och företagsevenemang där man knyter eventuella affärskontakter.

Vi pratar om en annan sorts kontakter. Ett långsammare, lugnare och behagligare sätt att möta andra på utan några vinstförväntningar, utan snarare förhoppningar om att återuppbygga gemenskaper, vänskaper och grannsämja.

I Seattle har ett projekt som kallas för ”Stop and Chat” inletts. Det är ett initiativ som uppmuntrar andra till att ta stanna upp och ta fem minuter för att prata med sina grannar när de stöter på varandra på gatan. Det är ett enkelt och lättförståeligt projekt, och det visar hur enkelt det är att återställa den mänskliga kontakten. Istället för att räkna antalet ”vänner” eller ”följare”, är det verkliga och betydande relationer som viktiga.

Det finns en viktig anledning till detta: när vi delar tid med varandra, respekterar varandra och samarbetar, mår vi helt enkelt bra. Det är ett sätt att motverka våra allt mer krympande vyer orsakade av vi är så fästa vid våra datorer eller för att vi inte är lika rörliga på ålderns höst. En hjärtspecialist sa nyligen att ensamhet är som dagens nya tobak eftersom även ensamhet kan skada vår hälsa.

Genom aktivt engagemang i samhället och omgivningen – genom att gå med i en klubb, sjunga i kör, volontärarbeta på ålderdomshem, arbeta extra som guide eller hjälpa till att städa upp den lokala stranden – har du möjlighet att dela med dig av din tid och energi och ta del an andras entusiasm och vänskap.

Din kunskap och erfarenhet är värdefull. Mentorprogram är ett fantastiskt sätt att hjälpa yngre och upptäcka vad de kan erbjuda dig. Bygg åldersöverskridande broar.

Sociala kontakter och att skaffa några nya vänner är en del av förloppet, men det är även att ta sig tid att stärka dina relationer med din familj och dina vänner. Organisera gemensamma utflykter och uppmuntra dem att följa med och hjälpa till i den lokala välgörenhetsgruppen.

Så ge dig ut och knyt nya kontakter…

inset_article_SOM2