Onnellisten ihmisten tavat ja tottumukset

Onnellisuus ei ole pelkkä tunne, vaan se on mielentila, joka vaikuttaa elämänkatsomukseen. Onnellisuuden on myös todettu vaikuttavan ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Olisi helppoa, jos voisimme vain istua odottelemaan, että onnellisuus tulla tupsahtaa luoksemme. Elämä on harvoin kuitenkaan niin yksinkertaista. Onnellisuuden löytämiseen tarvitaan omaa aktiivisuutta.

On tärkeää ymmärtää, että kyseessä ei ole mikään valtava muutosoperaatio, joka mullistaa oman elämäntyylin täysin. Olisi hölmöä, että jonain aamuna herätessäsi päättäisit, että tästä päivästä alkaen olet aivan uusi ihminen. Tavoite on lähtökohtaisesti epärealistinen, joten joutuisit vain pettymään katkerasti.

Mistä onnellisuus sitten kumpuaa? Tämän selvittämiseksi kannattaa tutustua onnelliseksi itsensä kokevien ihmisten tapoihin ja tottumuksiin. Tutkimusten mukaan ihmisillä, jotka omasta mielestään ovat onnellisia, on yleensä tapoja ja tottumuksia, joilla on hyödyllinen vaikutus sekä heidän kokemukseensa että näkemykseensä onnellisuudesta. Kyseessä ovat toimintatavat tai päivittäiset rutiinit, joiden aloittaminen ei vaadi suuria ponnisteluja mutta jotka voivat laajentaa ja muuttaa henkilön elämänkatsomusta hitaasti mutta varmasti. Seuraavana on mainittu joitakin tapoja ja tottumuksia, jotka ovat tyypillisiä onnellisille ihmisille.

Läheisten ihmissuhteiden vaaliminen

Tämä on itsestään selvä asia, josta on helppo aloittaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että läheisillä suhteilla ystäviin tai perheenjäseniin on erittäin tärkeä merkitys sille, miten onnelliseksi koemme itsemme.

Ilman näitä tärkeitä ihmissuhteita emme saa tarpeeksi tukea, jäämme paitsi vuorovaikutuksesta muiden kanssa ja kärsimme seuran puutteesta. Elämä on vähintäänkin tylsää ja ikävää, jos meillä ei ole ketään perheenjäsentä tai ystävää, jota voisimme tavata tai jonka kanssa rupatella, nauraa tai harrastaa yhdessä. Pahimmillaan ihmiskontaktien pitkäaikainen puute voi johtaa yksinäisyyteen, joka puolestaan vaikuttaa terveyteemme.

Osa ihmisistä tuntuu kuin luonnostaan vetävän helposti puoleensa ison joukon ystäviä. Toisille meistä ystävystyminen voi tuntua haasteelliselta. Uusien ystävien hankkiminen ei kuitenkaan ole ainoa tärkeä asia. Yhtä tärkeää on myös vaalia jo olemassa olevia läheisiä ihmissuhteita.

Tutkimusten mukaan laatu korvaa määrän, kun on kyse ystävyyssuhteista. On parempi omistaa muutama läheinen ystävä kuin paljon satunnaisia tuttavia. Läheisen ihmissuhteen vaaliminen edellyttää vaivannäköä molemmilta osapuolilta. Yhteyttä kannattaa pitää, vaikka sinulla ja ystävälläsi olisikin kiire. Näin yhteys välillänne säilyy ja tuo elämään onnellisuutta ehkä koko elämän ajaksi.

Päivittäiset saavutukset

Onnelliset ihmiset saavat jokaisesta päivästä enemmän irti keräämällä ns. pieniä voittoja. Useimmat meistä keskittyvät pelkästään isojen projektien valmiiksi saamiseen tai merkittävien virstanpylväiden saavuttamiseen, emmekä edes huomaa pieniä edistysaskeleita. Saavutuksen ei tarvitse olla valtava, vaan voit olla ylpeä myös pienistä asioista, jotka olet onnistunut saavuttamaan.

Saavutus voi olla pitkä sähköpostiviesti, jonka sait lähetettyä, rikkinäinen hylly, jonka sait korjattua, tai sotkuinen huone, jonka sait siivottua. Koska pienet päivittäiset saavutukset voivat helposti jäädä elämässä isompien asioiden varjoon, kannattaa kirjoittaa saavutukset muistiin. Tämän voi tehdä esimerkiksi päiväkirjan muodossa – esimerkiksi yksi lyhyt lause päivässä – tai pitämällä blogia. Asioiden kirjaaminen muistiin auttaa sinua tarkastelemaan, mitä kaikkea olet saavuttanut. Se tekee myös jokaisesta saavutetusta pienestä voitosta todellisen ja merkittävän ja toimii positiivisena kannustimena.

Aktiivinen toiminta ja siitä nauttiminen

Raja aktiivisuuden ja kieli vyön alla suorittamisen välillä on hiuksenhieno. Jälkimmäinen ei ole ihanteellinen tila, sillä liiallinen stressi voi haitata niin fyysistä, psyykkistä kuin emotionaalista hyvinvointia. Vastaavasti ihmiset, jotka ovat jostain syystä toimettomia ja joilla tekemistä on liian vähän, voivat kokea itsensä arvottomiksi omissa ja muiden silmissä.

Tutkimusten mukaan onnelliset ihmiset ovat niitä, jotka ovat onnistuneet löytämään oikean tasapainon. Heillä on tekemistä, mutta he eivät vedä itseään piippuun. He kokevat elämänsä mielekkääksi ja – vastaavalla tavalla kuin pyrkiessä johonkin saavutukseen – nauttivat aktiivisesta toiminnasta ja arvostavat sitä.

Keskity siihen, mitä päivän kuluessa on tehtävä. Opettele priorisoimaan, mikä on välttämätöntä ja mikä voi odottaa. Näin vältyt ylikuormittumiselta ja tukka putkella paikasta toiseen kiirehtimiseltä. Kun edessäsi on tehtävä, joka vie paljon aikaa ja energiaa mutta jota et koe mielekkääksi, pyri tarkastelemaan asiaa objektiivisesti. Miksi et koe tehtävää mielekkääksi? Voisitko lähestyä asiaa toisesta näkökulmasta? Joskus voi olla oman ajattelun kannalta hedelmällistä kysyä itseltään edeltävän kaltaisia kysymyksiä. Näin myös varmistat, että käytät arvokasta aikaasi kuten haluat.

Itseluottamuksen rakentaminen

On ymmärrettävää, että onneton olo ja itseluottamuksen puute kulkevat käsi kädessä. Elämässä kohtaamasi vastoinkäymiset voivat kolhia itseluottamustasi ja minäkuvaasi. Saatat olla mieli maassa ja epätoivoinen.

Itseluottamuksen vahvistaminen kokemiesi kolhujen jälkeen voi tuntua vaikealta, mutta siihen kannattaa panostaa. Pääset alkuun kertomalla itsellesi, että vain ja ainoastaan sinä itse määrität, mikä tekee sinut onnelliseksi. Jos jatkuvasti suhteutat onnellisuuttasi ulkopuolisiin tapahtumiin tai muiden mielipiteisiin, et koe tunteittesi olevan omassa hallinnassasi. Saatat vetäytyä entistä tiukemmin kuoreesi, tuntea ujoutta ja itseluottamuksen puutetta.

On vaikeaa oppia luottamaan omaan itseensä ja omiin ajatuksiinsa sen sijaan, että tukeutuisi kaikkeen siihen, mitä ympärillä on meneillään. Tätä kuitenkin kannattaa ehdottomasti harjoitella. Luota omiin näkemyksiisi ja vakaumuksiisi ja tunnusta niiden arvo. Kuten edellä jo todettiin, muista peilata itseäsi päivittäisiin saavutuksiisi: niitä kukaan ei voi ottaa sinulta pois.

Kokemuksien arvostaminen

Ei voi kiistää, ettemmekö eläisi materialistisessa maailmassa. Aivan liian usein annamme arvoa asioille, joita voi ostaa rahalla. Kuten sanonta kuuluu, rahalla ei kuitenkaan voi ostaa onnea.

Onnelliset ihmiset keräävät rahan sijaan kokemuksia. He ovat usein avoimia kokeilemaan uusia asioita, eivät pelkää myöskään ottaa riskejä ja nauttivat mahdollisuudesta oppia kokemuksista.

Kun seuraavan kerran pohdit, mitä voisit ostaa kovalla työllä ansaitsemillasi rahoilla, mieti mieluummin, mitä voisit tehdä. Tekeminen voi olla esimerkiksi jotain sellaista, mitä et ole koskaan aikaisemmin tehnyt (jopa jotain hiukan hullua). Yhtä lailla voit tehdä jotain helposti toteutettavaa, kuten ottaa yhteyttä ystävään, jota et ole tavannut aikoihin, ja pyytää häntä kanssasi ulos syömään. Oleellista tässä on se, että tekemisestä jää paljon todennäköisemmin mieleesi hyviä, onnellisia muistoja kuin jonkin esineen omistamisesta.

Se, mikä tekee meidät onnellisiksi, koostuu suurelta osin muodostamistamme muistoista; positiivisista kokemuksista, jotka kannattelevat meitä läpi elämän. Ostamamme esineet kuluvat, lakkaavat toimimasta ja päätyvät usein unohduksiin. Entä laskuvarjohyppy ystävän kanssa? Siitä jäävä muisto tuskin ihan hevillä unohtuu…

Toisista välittämään oppiminen

Myötätunto voi olla erittäin palkitsevaa. Myötätuntoa voi osoittaa esimerkiksi näyttämällä välittävänsä ystävistään tai työtovereistaan tai osallistumalla hyväntekeväisyys- tai vapaaehtoistyöhön. Muista ihmisistä välittämisellä on myös positiivisia terveysvaikutuksia. Muiden auttamisen on osoitettu aktivoivan aivojen mielihyväkeskusta, kun tunnistamme, että voimme toiminnallamme herättää onnellisuutta muissa. Auttaminen antaa myös lisää perspektiiviä suhtautua oman elämämme vaikeuksiin.

Ystävällisyyttä on helppo jakaa ympärilleen joka päivä. Haasta itsesi tekemään yksi ystävällinen teko joka päivä, oli se sitten pieni tai suuri, tai kokeile tehdä sattumanvaraisia ystävällisiä tekoja ihmisille ympärilläsi – jopa ventovieraille. Saatat yllättyä, miten hyvältä se sinusta tuntuu!

Kiitollisuuden opetteleminen

Usein ihmiset menevät sanattomiksi tai vastaavat kangerrellen, kun heitä pyydetään luettelemaan, mistä he ovat kiitollisia. Asian miettimisellä on kuitenkin hyvin myönteisiä vaikutuksia. Kirjoita päivän päätteeksi paperille tai vihkoon yksi päivän aikana tapahtunut asia, josta olet kiitollinen, tai yksi kiitollisuuden aihe elämässäsi.

Tämä on pieneltä tuntuva mutta merkittävä askel. Kun alat analysoida elämääsi tällä tavoin, on hämmästyttävää, miten monista (pienistä tai suurista) asioista itse asiassa olet kiitollinen. Älä myöskään unohda ilmaista kiitollisuutta. Kiitä ihmisiä, jotka auttavat sinua jokapäiväisessä elämässäsi. Älä koskaan aliarvioi, miten suuri merkitys antamallasi kiitoksella ja osoittamallasi arvostuksella voi olla toiselle ihmiselle.

Onnellisuuden psykologiaa selvittävät tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisillä, jotka tunnistavat hyvät asiat elämässään ja ovat kiitollisia niistä, esiintyy vähemmän stressiä ja masennusta. Nämä ihmiset ovat myös onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä.

Aloita nyt…

Jos hyvin käy, ehkä jonakin päivänä syyt onnellisuuteen tupsahtavat eteemme kuin tarjottimella. Mutta miksi luottaa kohtaloon? Kuten mistä tahansa muustakin asiasta, myös onnellisuudesta voi tulla säännöllinen tapa tai tottumus – ja harjoitus tekee mestarin. Kokeile joitakin uusia tapoja tai palaa takaisin vanhoihin hyviksi havaittuihin ja anna itsellesi parhaat mahdollisuudet olla onnellinen elämäsi jokaisena päivänä.

SOM-186x186_microsite