luonnonmukainen maanviljely parantaa naisten elämänlaatua

Maaliskuun 8. päivä vietetään kansainvälistä naistenpäivää ympäri maailman, ja tämän vuoden teemana on rohkeus muutoksiin: Be Bold For Change. Tässä artikkelissa kerrotaan yhdestä tärkeästä muutoksesta. Se auttaa kehitysmaiden naisia saavuttamaan tasa-arvoisuuden ansiotulojen, vaikutusvallan ja mahdollisuuksien suhteen, minkä edistämiseksi kansainvälinen naistenpäivä perustettiin.

 

Hallitukset, kehitysyhteistyövirastot ja hyväntekeväisyysjärjestöt ymmärtävät, että naisten taloudellisen riippumattomuuden tukeminen on tehokas tapa auttaa sekä naista itseään että hänen perhettään ja koko asuinyhteisöään.

 

Tätä varten on usein tarkasteltava naisten roolia kotona. Jos naisilla on vain vähän koulutusta ja heidän on jäätävä kotiin lastensa vuoksi, heidän voi olla vaikea tehdä rohkeita muutoksia elämänlaatunsa parantamiseksi. Alkuun päästäkseen nämä naiset saattavat tarvita vain pienen maatilkun, työkaluja, siemeniä ja koulutusta, jotta he voivat alkaa viljellä kasviksia, viljaa ja hedelmiä.

 

Pienestä siemenestä . . .

Aluksi he kenties kasvattavat vain hieman lisäravintoa perheelleen. Entistä ravitsevampi ja monipuolisempi ruoka voi kohentaa heidän terveydentilaansa nopeasti. Kun heidän maatilkkunsa alkaa tuottaa ruokaa yli perheen oman tarpeen, asiat alkavat toden teolla muuttua. Naiset – usein lastensa kanssa – voivat myydä ylimääräisiä ruokatarpeita muille kyläläisille suoraan tai paikallisilla markkinoilla.

 

Pian he saavat lisää itseluottamusta, ja heistä tulee taloudellisesti riippumattomia. Tällöin naiset voivat alkaa tehdä isoja muutoksia, jotka parantavat heidän omaa elämänlaatuaan ja koko perheen hyvinvointia. Tämä voi olla heidän ensimmäinen kokemuksensa itsenäisyydestä, ja he tuntevat ylpeyttä voidessaan parantaa perheensä toimeentuloa.

 

OECD:n tutkimusten mukaan naiset usein sijoittavat ylimääräiset tulonsa perheensä hyväksi. He etsivät mahdollisuuksia rohkeiden muutosten tekemiseen, jotta heidän perheensä ja erityisesti lapsensa eläisivät pidempään ja terveempinä sekä saisivat tilaisuuksia oppia ja päästä eteenpäin elämässä.

 

. . . kasvaa parempi elämä

Naiset ovat valmiita maksamaan paremmasta terveydenhoidosta, kuten rokotuksista yleisiä lastentauteja vastaan sekä koulutettujen kätilöiden avusta raskauden ja synnytyksen aikana. He haluavat parantaa perheensä terveyttä korjaamalla kotia ja vaihtamalla esimerkiksi olkikaton tilalle peltikaton, joka pitää rakennuksen lämpimänä ja kuivana ympäri vuoden, tai hankkimalla oman vessan. Naiset maksavat lastensa lukukausimaksut, oppikirjat ja koulupuvut ja varmistavat siten, että nämä saavat koulutuksen myötä hyvän alun elämälleen.

 

Kun naiset alkavat muodostaa osuuskuntia, joissa he voivat yhdistää taitonsa ja resurssinsa, vaikutukset yltävät yhä laajemmalle ja parantavat koko kylän terveyttä, vakautta ja tulevaisuudennäkymiä. Naisten yhdessä ansaitsemilla ylimääräisillä tuloilla voidaan saada aikaan valtavia muutoksia yhteisössä vuosiksi eteenpäin.

 

Luonnonmukaisuuden edut . . .

Yksi kehitysmaiden naisten ja osuuskuntien rohkeimmista valinnoista on luomuviljelyn aloittaminen tavanomaisen maanviljelyn sijaan.  He haluavat viljellä maata luonnonmukaisesti, koska se on paitsi terveellisempi myös heidän kannaltaan käytännöllisempi vaihtoehto.

 

Luomuviljelyn edut:

  • Siemeniin kuluu vähemmän rahaa, koska ne voidaan ostaa paikallisilta maanviljelijöiltä ja siemenkauppiailta.
  • Sadosta voidaan ottaa siemeniä talteen seuraavaa kylvöä varten, sen sijaan että joka vuosi olisi ostettava uudet, muuntogeeniset siemenet.
  • Rahaa ei tarvitse käyttää kemiallisiin lannoitteisiin, maanparannusaineisiin ja torjunta-aineisiin.
  • Ympäristö ja paikalliset vesivarat eivät saastu, koska kemikaaleja ei käytetä.
  • Viljelymenetelminä käytetään vuoroviljelyä ja kumppanuuskasveja, mikä säästää vettä, elvyttää maaperää sekä suojelee luontoa.
  • Terveydelle haitallisia kemikaaleja ei enää käytetä.

 

. . . naisille ja koko maailmalle

Nämä naiset valitsevat luomuviljelyn, koska he tietävät sen olevan parempi vaihtoehto heidän itsensä, yhteisönsä ja ympäristön kannalta. YK on samaa mieltä: sen vuonna 2008 teettämässä tutkimuksessa sanottiin, että ”luonnonmukainen maanviljely voi auttaa turvaamaan ruoan saatavuuden Afrikassa tehokkaammin kuin useimmat tavanomaiset tuotantomenetelmät, ja se on pitkällä aikavälillä todennäköisesti kestävämpi vaihtoehto.”

 

Tämä tarkoittaa, että naiset voivat jatkaa lastensa – niin tyttöjen kuin poikienkin – terveyden, ravitsemuksen ja koulutuksen parantamista. Tyttäret perivät äideiltään taloudelliseen riippumattomuuteen tarvittavat taidot ja kyvyt sekä saavat veljiensä kanssa samat mahdollisuudet ilman ulkopuolisten järjestöjen tukea.

 

Miten voit edistää rohkeutta muutoksiin

Jos haluat auttaa naisia kaikkialla maailmassa saavuttamaan tasa-arvon, sinun on ehkä itse tehtävä rohkeita muutoksia.

 

Jos olet kiinnostunut luomusta, osta kaupasta luomutuotteita – mieluiten kehitysmaissa tuotettuja reilun kaupan tuotteita. Ne voivat olla vähän kalliimpia, mutta siten voit olla tukemassa naismaanviljelijöiden työtä.

 

Jos olet kiinnostunut naismaanviljelijöistä, lahjoita osa tuloistasi kehitysyhteistyöprojekteihin, joiden tarkoituksena on tukea erityisesti naismaanviljelijöitä. Luotettavia tahoja ovat esimerkiksi Lifeplus Foundation, World Vision ja Plan International.

 

Jos olet kiinnostunut naisten tasa-arvosta yleisesti, tee vapaaehtoistyötä naisiin keskittyvässä hyväntekeväisyysjärjestössä, toimi apua tarvitsevan naisen tukihenkilönä tai kokeile muita tapoja, joihin saat ideoita kansainvälisen naistenpäivän sivustosta osoitteesta www.internationalwomensday.com

 

#BeBoldForChange

 

186x186_microsite_Mar2017