Ilmaise itseäsi

Huonona päivänä on hyvin helppoa olla huomaamatta myönteisiä asioita. Jos elämässäsi on meneillään vaikea vaihe tai haluat vain ymmärtää paremmin päivittäisiä haasteita, kirjoittaminen itseterapiamuotona voi auttaa huomattavasti.

Mielemme työstävät lukemattomia ajatuksia joka päivä, ja pyrimme ymmärtämään elämäämme kertomalla kokemuksistamme läheisille ja ystäville.

Tai niin ainakin oli ennen. Moderni elämänmeno pitää meidät entistä kiireisimpinä. Ihmiset ovat entistä tiiviimmin kiinni omassa elämässään, ja siksi keskusteluille ja kanssakäymiselle muiden kanssa ei jää aikaa, ne koetaan stressaavina ja väärinkäsityksiä tapahtuu helpommin. Joskus tarvitsisimme ainoastaan oman tilan, jossa voimme purkaa tuntojamme.

Ekspressiivinen eli ilmaiseva kirjoittaminen terapiamuotona on kokeiltu ja testattu menetelmä henkilökohtaisten kriisien, ahdistuneisuuden ja stressaavien tilanteiden ymmärtämiseen ja niistä selviytymiseen, ja se on tutkitusti parantanut ihmisten psyykkistä hyvinvointia.

Ekspressiivinen eli ilmaiseva kirjoittaminen terapiamuotona on kokeiltu ja testattu menetelmä henkilökohtaisten kriisien, ahdistuneisuuden ja stressaavien tilanteiden ymmärtämiseen ja niistä selviytymiseen.

Ilmaiseva kirjoittaminen on tiivistetysti omakohtaista, tunnepohjaista kirjoittamista, jossa muodolla ja konventioilla, kuten kieliopilla, oikeinkirjoituksella tai kirjallisilla kyvyillä, ei ole merkitystä. Siinä on yksinkertaisesti kyse mielessä olevien asioiden ilmaisemisesta ja ajatusten ja tunteiden käsittelemisestä. Ilmaisevalla kirjoittamisella ei niinkään käsitellä sitä, mitä tapahtui, vaan sitä, millaisia tunteita tapahtunut tai tapahtumassa oleva asia herättää.

Ilmaisevan kirjoittamisen hyödyt

Kirjoittaminen voi vähentää stressiä sekä parantaa unenlaatua, keskittymistä ja suoriutumista töissä. Lisäksi sen ansiosta myös ihmissuhteet voivat parantua. Tutkimusten mukaan ilmaiseva kirjoittaminen voi lisäksi edistää psyykkistä hyvinvointia muun muassa helpottamalla ahdistuksen, masennuksen ja traumaperäisen stressihäiriön oireita.

Ilmaisevaa kirjoittamista on käytetty jopa vaikeista oireista kärsivien hoidossa. Äskettäisten tutkimusten mukaan se on osoittautunut erityisen myönteiseksi menetelmäksi parantumattomista sairauksista kärsineiden ja sairaudet päihittäneiden keskuudessa. Ajatuksista ja tunteista kirjoittaminen diagnosoinnin ja hoidon aikana edisti potilaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä pitkällä aikavälillä, mikä johtuu siitä, että kirjoittamisen avulla äärimmäisen vaikeassa tilanteessa olevat voivat hahmottaa tilannettaan ja hallita sitä paremmin.
Kirjoittaminen ei toki ole tarkoitettu ainoastaan vaikeimpiin elämäntilanteisiin. Kuka tahansa voi hyötyä ilmaisevasta kirjoittamisesta, sillä sen avulla voidaan käsitellä ja pohtia hyvin henkilökohtaisella tasolla oman elämän niin pieniä kuin suuria haasteita ja ymmärtää niitä paremmin.

Miten pääsen alkuun?

Ilmaisevassa kirjoittamisessa kannattaa edetä omaan tahtiin. Tarvitset vain halun ilmaista itseäsi. Voit käyttää muistilehtiötä ja kynää tai kirjoittaa ajatuksiasi tietokoneella tai tabletilla. Seuraavaan osioon on koottu muutamia vinkkejä, miten pääset alkuun.

  • Valitse sinulle sopiva aika ja sellainen paikka, jossa sinua ei häiritä. Se voi olla yhtä hyvin makuuhuoneessa tai keittiönpöydän ääressä tai vaikkapa puutarhan perällä.
  • Kirjoita sinulle henkilökohtaisesta ja tärkeästä asiasta. Kyseessä voi olla jokin sinua hieman huolestuttava tapahtunut tai tapahtuva asia. Yritä keskittyä siihen, miltä sinusta tuntuu.
  • Pohdi kirjoittamaasi ja mieti, toiko kirjoittaminen esiin jotain yllättävää tai odottamatonta. Millaisia uusia näkemyksiä sinulle syntyi?
  • Kun olet valmis, voit tehdä tuotoksellesi mitä haluat. Saatat ehkä haluta säilyttää sen, jotta voit palata siihen tulevina viikkoina ja kuukausina. Tai ehkäpä olet käsitellyt ajatuksesi ja tunteesi ja mieluummin hävität kirjoittamasi. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta se voi olla vapauttavaa – kirjoituksen poisheittäminen voi symbolisoida sitä, että kirjoittamillasi ajatuksilla ei ole enää vaikutusta sinuun.
  • Älä murehdi kirjoitustyylistä tai oikeinkirjoituksesta ja kieliopista. Tärkeää on vain se, että saat kirjoitettua ajatuksesi ja tunteesi ylös.
  • Älä arvostele kirjoittamaasi tai yritä ymmärtää sitä sen enemmän. Riittää, että tuot tunteesi esille.
  • Ilmaisevassa kirjoittamisessa on tärkeää edetä niin hitaasti kuin on tarve. Älä kirjoita hankalasta tai tunteita herättävästä aiheesta, ennen kuin olet valmis. Jos kirjoittaminen tuntuu yhtään epämiellyttävältä, kirjoita jokin toinen päivä.

Jokaisella on luonnollisesti oma näkemyksensä ilmaisevasta kirjoittamisesta. Kaikilla on myös oma käsityksensä siitä, mitkä heidän kirjalliset kykynsä ovat. Pääasia on, ettei anna kirjoittamisen vaivata itseään. Jo pelkästään sanojen saaminen paperille voi helpottaa merkittävästi. Tuotoksen ei tarvitse olla huippukirjallisuutta: sillä on oltava merkitystä ainoastaan sinulle.

On erinomaista, jos voit päivän päätteeksi pohtia hetken kulunutta päivää ja saada jonkinlaisen käsityksen koetuista onnistumisista ja haasteista. Tämä toimii oivana itseharjoitteluna, jonka avulla voit saada tasapainoisen lähestymistavan elämän käänteisiin.

SOM-186x186_microsite